Apie mus

LKRŠ misija: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa remia katalikišką ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje.

Dėmesio! Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos projektas – Gailestingumo metų įprasminimas!

2016-gj_plakatas-logo_340x240Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.“ Lk 6, 36–37

Brangūs Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Geradariai, Bičiuliai, Rėmėjai,

Prasmingų Jums Gailestingumo metų!

 

 

RekolekcijosGailestingumo metų įprasminimas!

Brangūs LKR Šalpos Bendradarbiai, Rėmėjai, Geradariai,

Šie metai Jubiliejiniai Gailestingumo metai.Kiekvienas iš mūsų būdamas Bažnyčios dalimi savo kasdieniu darbu, meilės darbais šeimoje ir visuomenėje, kilniomis idėjomis ir pasiekimais, savo auka ir ypatingu pasiaukojimu artimui, liudijame gyvąją Kristaus Bažnyčią.

2016 metų birželio 17d. LKR Šalpos Direktorių Tarybos gretas papildė, metinio suvažiavimo metu, išrinkti Tėv. Raimundas Bukauskas OFM, vikaras ir įždininkas Šv. Antano vienuolyne Kennebunk, ME ir Tadas Gintautas Dabšys, skautas, aktyvus visuomenininkas, Šv. Kazimiero parapijos narys, Los Angeles, CA. Sveikiname naujuosius direktorius ir linkime prasmingo darbo LKR Šalpoje! Džiaugiamės galėdami pranešti, kad LKRŠ Direktorių Taryba, per birželio 17-18d. LKRŠ Direktorių tarybos posėdį, projektams skyrė 416,985 JAV dolerių paramą. Visa tai būtų neįmanoma be Jūsų, mieli Geradariai, paramos LKR Šalpai. Nuoširdus Jums AČIŪ!

Šią vasarą Baltimore vykusioje Šokių Šventėje tęsėsi LKR Šalpos akcija Mylėkite vieni kitus Jn 13, 34-35, kurioje buvo pristatyti Šalpos veikla, darbai, projektai ir pasiekimai.

Kviečiu šiais Jubiliejiniais Gailestingumo metais puoselėti ir daryti Gailestingumo darbus sielai, kūnui ir artimui.

Nuoširdžiai Jūsų,
Salvijus Kungys, LKR Šalpos reikalų vedėjas