Apie mus

LKRŠ misija: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa remia katalikišką ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje.


DSC_8429 LKRŠ sveikina Jus su Padėkos diena! Sveikinimas čia!

 

 


Logotipas_2Popiežius Pranciškus aplankė Lietuvos žmones. Skaitykite plačiau…

 

 


 

Malda

2018 metais tęskime kartu LKR Šalpos akcija Mylėkite vieni kitus Jn 13, 34-35

Brangūs LKR Šalpos Bendradarbiai, Rėmėjai, Geradariai,

Baigiantis 56 –tiems LKR Šalpos metams svarbu, kad visi kartu prisidėtume prie LKRŠ misijos įgyvendinimo –  Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa remia katalikišką ugdymą, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir išeivijoje.  Tūkstančiai žmonių dėkoja Jums už nuostabius meilės darbus, kuriuos Jūsų paramos ir pasiaukojimo dėka, bei LKR Šalpai padedant pavyko  įgyvendinti. Per šiuos  kalendorinius metus iki lapkričio pradžios Jūsų parama LKR Šalpai siekė $51,384 dolerius. Nuoširdus Jums AČIŪ! Šiais metais LKR Šalpa dosniai parėmė katalikiškus projektus Lietuvoje ir išeivijoje –  800,000 JAV doleriais!

Šiais metais LKR Šalpos Direktorių Tarybos gretas papildė, metinio suvažiavimo metu, išrinktas kun. Nerijus Šmerauskas, Lietuvos Kankinių parapijos klebonas Mississauga, Canada, bei tikybos mokytojas Toronto Maironio lituanistinėje mokykloje. Taip pat Dr. Algirdas Lukoševičius Brooklyn, NY – ilgametis LKRŠ direktorių tarybos narys, iždininkas, išrinktas antrai kadencijai į LKRŠ Direktorių Tarybą. Sveikiname ir linkime produktyvaus darbo LKR Šalpoje.

Šią vasarą Lietuvoje vyko didžiulis katalikiškas renginys jaunimui – Lietuvos Jaunimo Dienos 2017 „Tiesa padarys jus laisvus“. Šiam renginiui LKR Šalpa skyrė dosnią $50,000 dolerių paramą. Kitas labai reikšmingas  Lietuvai ir jos tikintiesiems įvykis –  arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimas palaimintuoju. 2017 m. birželio 25 d. Lietuvos sostinėje Vilniuje, Katedros aikštėje, arkivyskupas Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju. Beatifikacijos iškilmėms LKR Šalpa  skyrė $20,000 dolerių. Plačiau apie arkivyskupą Teofilį Matulionį skaitykite čia.

Ateinantys metai Lietuvoje bus ypatingi. Atkurtai Lietuvos valstybei, Vasario 16 d. sukaks 100 metų. Prisimindami istoriją ir per kančias iškovotą Lietuvos nepriklausomybę, Dievui laiminant kartu įprasminkime 2018 metus meilės Dievui ir artimui darbais. Vardan tos Lietuvos!

Nuoširdžiai Jūsų,

Salvijus Kungys,

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos reikalų vedėjas