LKRŠ sveikina su Šv. Kalėdomis

Christmas card 2

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa sveikina Jus su Šv. Kalėdomis is Naujaisiais 2018 Metais!

Vaizdo sveikinimą prašome pažiūrėti čia.