Religinė veikla

 

pjd3

PJD 2016

2016 metų vasarą Krokuvoje vyko Pasaulio Jaunimo Dienos tema „Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo (Mt 5, 7). Apie 2,000 jaunimo  iš Lietuvos dalyvavo susitikime su popiežiumi Pranciškumi. Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa sryrė 40,000 JAV dolerių paramą Lietuvos jaunimo pastoraciniam centrui, kuris organizavo jaunimo kelionę į PJD. Daugiau apie PJD

 

LJD 2015

LJD 2015

LKR Šalpa džiaugiasi galėdama prisidėti prie tokio svarbaus renginio – Lietuvos Jaunimo Dienos. Lietuvos Jaunimo Dienos  įvyko 2015m. gegužės 27-28 d. Alytuje . Tema – ”Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“. LKR Šalpa parėmė šį didžiausią jaunimo renginį Lietuvoje 25,000 JAV dolerių parama. Plačiau apie praėjusį renginį – Lietuvos Jaunimo Dienos Alytuje