Ugdymo veikla

 

Bendruomenės "Aš Esu" iškyla

Bendruomenės “Aš Esu” iškyla

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa skyrė 10,000 JAV dolerių Vilniaus arkivyskupijos Caritas priklausomų asmenų benruomenei “Aš Esu”. Tai Vilnaius Archivyskupijos Caritas padalinys, veikiantis visoje Lietuvos teritorijoje. Parama buvo skirta projektui – Priklausomų asmenų, jų artimųjų ir bendruomenės darbuotojų/ savanorių dvasingumo ir krikščioniškos bendrystės skatinimas. Projektas buvo skirtas asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis ( narkotikų, vaistų, antidepresantų, alkoholio, azartinių lošimų) bei kitiems priklausomiems asmenims, kuriems reikia konsultacijų, nukreipimų į reabilitaciją. Daugiau apie bendruomenę “Aš Esu”.

 

Šv. Pranciškaus Onkologijos Centras

Šv. Pranciškaus Onkologijos Centras

Vš. Į. Šv. Pranciškaus Onkologijos Centras yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 2005 m. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos. Centro veiklos tikslas – teikiant kompleksinę dvasinę ir psichosocialinę pagalbą onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems, vykdyti psichinių ir dvasinių sutrikimų prevenciją. Šv. Pranciškaus Onkologijos Centras – pirmasis Lietuvoje novatoriškų paslaugų centras, teikiantis dvasinę ir psichosocialinę pagalbą onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. LKR Šalpa skyrė 2,000 JAV dolerių paramą projektui – Katalikiško ugdymo ciklas „Dievo šviesoje: suprasti, atjausti, padėti“. Daugiau informacijos – Šv. Pranciškaus Onkologijos Centras