Aukos

Paremkite Lietuvių Katalikų Religinę Šalpą

Jūsų auka Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai padės tūkstančiams lietuviams katalikams!

 

ruosiames-pietums-300x199Jūsų auka rems katalikišką  ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje.

Daugiau nei 50 metų, LKRŠ geradariai kaip Jūs rodė gilią meilę artimui: siuntė vaikus į religines stovyklas, rėmė vaikų ir senolių centrus, padėjo parapijoms ir vyskupijoms, rėmė katalikišką žiniasklaidą…

Norėdami paaukoti LKRŠ projektui Gailestingumo metų įprasminimas atsiųskite čekį arba aukokite kreditine kortele per PayPal paspaudus mygtuką Donate. 
Norėdami paaukoti Lietuvos katechetikos centro projektui – Tikybos vadovėliai Lietuvos mokiniams, atsiųskite čekį arba aukokite kreditine kortele per PayPal paspaudus Donate mygtuką. Ant čekio arba per PayPal pildant elektroninę formą, pažymėkite, kad auką skiriate Tikybos vadovėlių projektui.
Aukokite kreditine kortele per PayPal.
Siųskite čekį: Lithuanian Catholic Religious Aid , 64-25 Perry Avenue, Maspeth , NY 11.378-2441
Lithuanian Catholic Religious Aid: Tax ID # 11-2326652
Prisiminkite Lithuanian Catholic Religious Aid savo testamentuose.
Daugiau informacijos: 718-326-5202 arba info@lkrsalpa.org , info@lcraid.org

Naujas būdas aukoti! Corporate Matching Gifts (Organizacijų, įmonių papildomas įnašas)