PARAMA

Informacija prašantiems paramos iš Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos.

Dėmesio!!! Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa prašymus  paramos projektams  gauti priima iki 2017 metų spalio 2 dienos, nes spalio 1d. yra Sekmadienis.

Artimiausias Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Direktorių Tarybos posėdis – 2017m. lapkričio 3 – 4 dienomis!


Dėmesio!  Informacija organizacijoms (ne studentams) apie LKRŠ paramą projektams rasite čia

Parsisiųsti LKRŠ ANKETĄ paramos projektams (ne studentų stipendinoms) gauti, paspausti čia.


TIK STUDENTAMS! Stipendijų prašymai priimami iki 2017m. rugsėjo 15d.

Informacija apie LKRŠ stipendiją studentams rasite čia.

Parsisiųsti LKRŠ STIPENDIJOS ANKETĄ, paspausti čia.


Dėmesio! Ataskaita LKR Šalpai.

Informacija organizacijoms apie ataskaitos paruošima rasite čia.


LKRŠ logotipas bendram naudojimui: LKRŠ  logo (LT) yra čia, LCRA  logo (EN) is here.