PARAMA

Informacija prašantiems paramos iš Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos.

Dėmesio!!! Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa prašymus  paramos projektams  gauti priima iki 2017 metų spalio 1 dienos.

  Paramos projektų prašymai gauti iki balandžio 1 dienos bus svarstomi 2017m. birželio 9-10 dienomis. Parama projektams, kurie gaus LKR Šalpos paramą, bus pervesta pavedimu iki birželio 16d. Tiems, kam skubiai reikia sužinoti apie projektų svarstymo rezultatus galite parašyti užklausą e paštu info@lkrsalpa.org nuo birželio 12d.

Artimiausias Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Direktorių Tarybos posėdis – 2017m. birželio 9 – 10 dienomis!


Dėmesio!  Informacija apie LKRŠ paramą projektams rasite čia

Parsisiųsti LKRŠ ANKETĄ paramos projektams (ne studentų stipendinoms) gauti, paspausti čia.


STUDENTAMS! Informacija apie LKRŠ stipendiją studentams rasite čia.

Parsisiųsti LKRŠ STIPENDIJOS ANKETĄ, paspausti čia.


Dėmesio! Ataskaita LKR Šalpai. Visa informacija apie ataskaitos pateikima rasite čia.

LKRŠ logotipas bendram naudojimui: LKRŠ logo yra čia, LCRA logo is here.