PARAMA

Informacija prašantiems paramos iš Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos.

Dėmesio!!! Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa prašymus paramos projektams gauti priima iki 2017 metų balandžio 1 dienos.

Artimiausias Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Direktorių Tarybos posėdis – 2017m. birželio 9 – 10 dienomis!


Dėmesio!  Informacija apie LKRŠ paramą projektams rasite čia

Parsisiųsti LKRŠ ANKETĄ paramos projektams (ne studentų stipendinoms) gauti, paspausti čia.


STUDENTAMS! Informacija apie LKRŠ stipendiją studentams rasite čia.

Parsisiųsti LKRŠ STIPENDIJOS ANKETĄ, paspausti čia.


Dėmesio! Ataskaita LKR Šalpai. Visa informacija apie ataskaitos pateikima rasite čia.

LKRŠ logotipas bendram naudojimui: LKRŠ logo yra čia, LCRA logo is here.