PARAMA

Informacija prašantiems paramos iš Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos.

Dėmesio!!! Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa prašymus  paramos projektams  gauti priima iki 2017 metų spalio 1 dienos.

 Dėmesio!  2017m. birželio 9-10 d. įvyko LKRŠ Direktorių Tarybos posėdis. Parama projektams, kurie gavo LKR Šalpos paramą, jau pervesta pavedimu. Priklausomai nuo to kas patvirtino Jūsų prašymą, kreipkitės į vietos vyskupijas arba vienuolijas. Jeigu Jūsų organizacijos nėra tuose sąrašuose, vadinasi LKR Šalpa paramos neskyrė konkrečiam projektui. Tiems, kam skubiai reikia sužinoti apie projektų svarstymo rezultatus galite parašyti užklausą e paštu info@lkrsalpa.org .

Artimiausias Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Direktorių Tarybos posėdis – 2017m. lapkričio 3 – 4 dienomis!


Dėmesio!  Informacija apie LKRŠ paramą projektams rasite čia

Parsisiųsti LKRŠ ANKETĄ paramos projektams (ne studentų stipendinoms) gauti, paspausti čia.


STUDENTAMS! Informacija apie LKRŠ stipendiją studentams rasite čia.

Parsisiųsti LKRŠ STIPENDIJOS ANKETĄ, paspausti čia.


Dėmesio! Ataskaita LKR Šalpai. Visa informacija apie ataskaitos pateikima rasite čia.

LKRŠ logotipas bendram naudojimui: LKRŠ logo yra čia, LCRA logo is here.