PARAMA

Informacija prašantiems paramos iš Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos.


Artimiausias Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos direktorių tarybos posėdis – 2019m. gegužės 31 – birželio 1 dienomis! Naujų prašymų projektams paremti paskutinė priėmimo diena – 2019m. balandžio 1d.

Dėmesio!  2018m. spalio 26-27 d. įvyko LKRŠ Direktorių Tarybos posėdis. Parama projektams, kurie gavo LKR Šalpos paramą, jau pervesta pavedimu. Priklausomai nuo to kas patvirtino Jūsų prašymą, kreipkitės į vietos vyskupijas arba vienuolijas. Jeigu Jūsų organizacijos nėra tuose sąrašuose, vadinasi LKR Šalpa paramos neskyrė konkrečiam projektui. Tiems, kam skubiai reikia sužinoti apie projektų svarstymo rezultatus galite parašyti užklausą e paštu info@lkrsalpa.org .


Dėmesio!  Informacija organizacijoms (ne studentams) apie LKRŠ paramą projektams rasite čia

Parsisiųsti LKRŠ ANKETĄ paramos projektams (ne studentų stipendinoms) gauti, paspausti čia.


TIK STUDENTAMS! Pakeitimai dėl stipendijų prašymų  bei nauna prašymų priėmimo data bus paskelbta 2019 metais po Šv. Velykų. 

Informacija apie LKRŠ stipendiją studentams rasite čia.

Parsisiųsti LKRŠ STIPENDIJOS ANKETĄ, paspausti čia.


Dėmesio! Ataskaita LKR Šalpai.

Informacija organizacijoms apie ataskaitos paruošimą rasite čia.


LKRŠ logotipas bendram naudojimui: LKRŠ  logo (LT) yra čia, LCRA  logo (EN) is here.