Jau nuo 1961 metų mes daliname surinktas lėšas skatindami iniciatyvas, skirtas tarnauti žmonėms, kuriems labiausiai reikia paramos. Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa remia katalikišką ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje. Junkis prie mūsų remiant neišmatuojamą skirtumą kitų žmonių gyvenime.

2018 metais Popiežius Pranciškus prisilietė prie mūsų tautos istorijos. Esam garbingi Popiežiaus vizito Lietuvoje rėmėjai.

Aukotojų dėka mes remiam įvairias rekolekcijas, seminarus, stovyklas, katalikišką ugdymą vykdančių parapijų bei organizacijų veiklą.

2018 metais LKR Šalpa parėmė katalikiškus projektus Lietuvoje ir išeivijoje - 619,000 JAV doleriais pasiekdama 50-čiai katalikiškų renginių

Dėmesio! Nuo 2019 metų pradžios LKRŠ paramos prašymų pateikimo forma bus priimama tik elektroniniu būdu

Šiuo metu prašymai stipendijoms laikinai nepriimami

  • Prašome formą pilnai užpildyti ir pateikti iki 2019 balandžio 1 d. 23:59 val. Lietuvos laiku.
  • Prieš pildydami elektroninę LKRŠ prašymų pateikimo formą:

Pildant elektroninę LKRŠ prašymų pateikimo formą reikia turėti google paskyrą

   • Užpildykite projekto paraiškos formą, PDF dokumentas, skelbiamas apačioje
   • Parenkite projekto biudžetą, tai būtina paruošti iš anksto ir įkelti į formą (sąmatos lentelėje turi būti išdėstyti: Išlaidų pavadinimas ir prašomų lėšų suma (eurais), jei įdedate dalį savų lėšų tai įrašykite taip pat).
   • Iš anksto susiderinkite su institucija ar asmeniu (tai gali būti vietinis ordinaras, provinciolas ar gen. vyresnioji) pasirašančiu pritarimą, kada jam peržiūrėjimui pateiksite paraišką ir biudžetą, bei kada ir kaip Jums bus sugrąžinta paraiška.
   • Nuskenuokite visus pasirašytus dokumentus (projekto paraišką ir biudžetą) į vieną failą iki 10 MB dydžio.
  • Turėdami paruoštą failą, pildykite elektroninę LKRŠ prašymų pateikimo formą: užpildykite visas eilutes bei prisekite pasiruoštą failą (išėjus iš formos pildymo puslapio juodraštis neišsaugomas, tad pildykite tuomet, kai turite pasiruošę visus reikalingus tekstus ir dokumentus).
  • Pateikite užpildytą formą spusteldami „Pateikti“ mygtuką formos apačioje. Tai turite atlikti ne vėliau nei 2019 balandžio 1 d. 23:59 val. Lietuvos laiku.
   • Pateikę paraišką internetu jūsų paraiška automatiškai pateikiama ir laukia vertinimo.
   • Pirmo pusmečio prašymų pateikimų vertinimo rezultatai bus paskelbti 2019 metų birželio mėn. pradžioje. Apie tai Jums praneš LKRŠ raštinės darbuotojas, bet kokiais klausimais galite kreiptis į Jūratę Žukauskienę email: juratez@lcraid.org

Paraiškos priimamos tik užpildžius ir pateikus šią formą. Prašome nesiųsti paraiškų el. paštu ar paprastu paštu, nes jos nebus vertinamos.

Paraiškos forma

Ją užpildžius ir gavus pritarimą prašome pateikti elektroniniu būdu

jei informacija viename lape netelpa spausdinti antrą ir pažymėti kad yra priedas


Elektroninė LKRŠ prašymų pateikimo forma / pildyti iki 2019 m. balandžio. 1 d.

prieš pildant jau turėti pasiruošus nuskenuotus: paraiškos formą su pritarimu bei sudarytą samatos lentelę-biudžetą