Aukotojų dėka mes remiam įvairias rekolekcijas, seminarus, stovyklas, katalikišką ugdymą vykdančių parapijų bei organizacijų veiklą.

Jau nuo 1961 metų mes daliname surinktas lėšas skatindami iniciatyvas, skirtas tarnauti žmonėms, kuriems labiausiai reikia paramos. Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa remia katalikišką ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje. Junkis prie mūsų remiant neišmatuojamą skirtumą kitų žmonių gyvenime.

Šių metų pirmo pusmečio prašymų paramą LKRŠalpa skyrė 162 projektams apimantiems plačią religinę, edukacinę, ugdymo bei žiniasklaidos veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje. Šios puikios iniciatyvos ne tik kad stiprina mūsų tautą bet ir ugdo būsimą kartą augant su savo tikėjimu.

GAVĘ PARAMĄ PROJEKTAI TURI PRANEŠIMĄ EL. PAŠTU, JEI PRANEŠIMO NEGAVOTE JŪSŲ PROJEKTAS PARAMOS ŠĮ KARTĄ NEGAVO.

2019 m., Gegužės 31d. įvyko Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos metinis susirinkimas ir Direktorių Tarybos posėdžiai LKRŠalpos patalpose Maspeth NY.

Dalyvavo Direktorių Tarybos Pirmininkas Prelatas Edmundas Putrimas, I-Vice Prezidentas Arkivyskupas Gintaras Grušas, II-Vice Prezidentas br. Kun. Jonas Puodžiūnas, OFM, LKRŠalpos Direktoriai: Tadas Gintautas Dabšys, Vytautas Prunskis, Aldona Lingertaitienė, Dr. Algirdas Lukoševičius, Kun. Nerijus Šmerauskas ir Dana Dabšienė. Buvo prisimintas ir pagerbtas A+A Vysk. P. Baltakis, buvęs Religinės Šalpos ilgametis direktorius ir vėliau garbės Direktorius, atnašautos padėkos mišios Jo intencija


Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos parama Lietuvos ir išeivijos projektams yra begalo svarbi tarnystė mūsų tautai.

Gautos paramos ATASKAITĄ prašome tiesiogiai talpinti į mūsų debesų talpyklą davus užklausą nuorodai gauti el. paštu: info@lcraid.org arba spausti virtšuje pildant elektroniniu būdu turint google paskyrą

2018 metais LKR Šalpa parėmė katalikiškus projektus Lietuvoje ir išeivijoje - 619,000 JAV doleriais pasiekdama 50-čiai katalikiškų renginių

KRIKŠČIONIŲ PAREIGA – ŠVIETIMAS IR DIALOGAS