Jau nuo 1961 metų mes daliname surinktas lėšas skatindami iniciatyvas, skirtas tarnauti žmonėms, kuriems labiausiai reikia paramos. Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa remia katalikišką ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje. Junkis prie mūsų remiant neišmatuojamą skirtumą kitų žmonių gyvenime.

Gautos paramos ATASKAITĄ prašome tiesiogiai talpinti į mūsų debesų talpyklą davus užklausą

nuorodai gauti el. paštu: info@lcraid.org arba spausti apačioje pildant elektroniniu būdu turint google paskyrą

2018 metais LKR Šalpa parėmė katalikiškus projektus Lietuvoje ir išeivijoje - 619,000 JAV doleriais pasiekdama 50-čiai katalikiškų renginių

Jei nespėjote užpildyti paramos prašymų iki Balandžio 1d., prašome laukti mūsų antro pusmečio prašymų pateikimo formos sekant mūsų internetinę svetainę.

Aukotojų dėka mes remiam įvairias rekolekcijas, seminarus, stovyklas, katalikišką ugdymą vykdančių parapijų bei organizacijų veiklą.