Aukotojų dėka mes remiam įvairias stovyklas, seminarus,  rekolekcijas, katalikišką ugdymą vykdančių parapijų bei organizacijų veiklą. 

gautos paramos  A T A S K A I T A I spauskite parinkus tinkamą laikotarpį žemiau


LKRŠ paramą gavusių projektų galerija

ačiū visiems pasidalinusiems veiklos akimirkomis.

LKRŠalpos 2022 m. žiniaraštis

Jau nuo 1961 metų mes daliname surinktas lėšas skatindami iniciatyvas, skirtas tarnauti žmonėms, kuriems labiausiai reikia paramos. Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa remia katalikišką ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje. Junkis prie mūsų remiant neišmatuojamą skirtumą kitų žmonių gyvenime.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos parama Lietuvos ir išeivijos projektams yra begalo svarbi tarnystė mūsų tautai.