Apie mus

Mūsų misija yra atkurti katalikišką - krikščionišką Lietuvą ir lietuvių bendruomenę visame pasaulyje, skatinančią stiprias šeimos vertybes, jaunimo švietimą, tikėjimo tradicijas, pagarbą pagyvenusiems žmonėms ir visų tautų orumą.


Jau nuo 1961 metų mes daliname surinktas lėšas skatindami iniciatyvas, skirtas tarnauti žmonėms, kuriems labiausiai reikia paramos. Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa remia katalikišką ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje. Junkis prie mūsų remiant neišmatuojamą skirtumą kitų žmonių gyvenime.