Mūsų misija

yra atkurti katalikišką - krikščionišką Lietuvą ir lietuvių bendruomenę visame pasaulyje, skatinančią stiprias šeimos vertybes, jaunimo švietimą, tikėjimo tradicijas, pagarbą pagyvenusiems žmonėms ir visų tautų orumą.

Paramos prašymai / 2024 I

Gautos paramos ataskaita

Remiamų projektų galerija

Metinis LKRŠ žiniaraštis

Jau nuo 1961 metų mes daliname surinktas lėšas skatindami iniciatyvas, skirtas tarnauti žmonėms, kuriems labiausiai reikia paramos. Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa remia katalikišką ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje. Junkis prie mūsų remiant neišmatuojamą skirtumą kitų žmonių gyvenime.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos parama Lietuvos ir išeivijos projektams yra begalo svarbi tarnystė mūsų tautai.