Prašymai priimami tik iš organizacijų o ne iš pavienių asmenų. Užpildžius paraiškos formą  ir gavus pritarimą prašome pateikti elektroniniu būdu,jei informacija viename lape netelpa spausdinti antrą ir pažymėti kad yra priedas (priedui parašo nereikia)
prieš pildant PRAŠYMŲ PATEIKIMO FORMĄ jau turėti pasiruošus nuskenuotus: paraiškos formą su pritarimu bei sudarytą sąmatos lentelę-biudžetą viską viename faile pdf

KAIP PILDYTI PARAMOS PRAŠYMĄ:

Pildant elektroninę LKRŠ prašymų pateikimo formą reikia turėti google paskyrą ir patvirtintą PARAIŠKOS FORMĄ (PDF dokumentas, skelbiamas mygtuku viršuje)

Paraiškos priimamos tik užpildžius ir pateikus šią formą. Prašome nepildyti daugiau nei vieną kartą tą patį prašymą, nesiųsti paraiškų el. paštu ar paprastu paštu, nes jos nebus vertinamos.