PRAŠYMAI


Prašymai priimami tik iš organizacijų o ne iš pavienių asmenų. Užpildžius paraiškos formą ir gavus pritarimą prašome pateikti elektroniniu būdu,jei informacija viename lape netelpa spausdinti antrą ir pažymėti kad yra priedas (priedui parašo nereikia)
prieš pildant PRAŠYMŲ PATEIKIMO FORMĄ jau turėti pasiruošus nuskenuotus: paraiškos formą su pritarimu bei sudarytą sąmatos lentelę-biudžetą viską viename faile pdf

KAIP PILDYTI PARAMOS PRAŠYMĄ:

Pildant elektroninę LKRŠ prašymų pateikimo formą reikia turėti google paskyrą ir patvirtintą PARAIŠKOS FORMĄ (PDF dokumentas, skelbiamas mygtuku viršuje)

  • Prieš pildydami elektroninę LKRŠ prašymų pateikimo formą:

   • Užpildykite projekto paraiškos formą, PDF dokumentas, skelbiamas viršuje

   • Parenkite projekto biudžetą, tai būtina paruošti iš anksto ir įkelti į formą (sąmatos lentelėje turi būti išdėstyti: Išlaidų pavadinimas ir prašomų lėšų suma (eurais), jei įdedate dalį savų lėšų tai įrašykite taip pat). Lentelę ar išlaidų išdėstymą surašykite ant paprasto lapo kurį kartu skenuokite su patvirtinta paraiškos forma, kad viskas būtų viename pdf. (Sąmatos lentelei parašo nereikia).

   • Iš anksto susiderinkite su institucija ar asmeniu (tai gali būti vietinis ordinaras, provinciolas ar gen. vyresnioji) pasirašančiu pritarimą, kada jam peržiūrėjimui pateiksite paraišką ir biudžetą, bei kada ir kaip Jums bus sugrąžinta paraiška.

   • Nuskenuokite visus pasirašytus dokumentus (projekto paraišką ir biudžetą) į vieną failą iki 10 MB dydžio. Visi puslapiai turi būti tos pačios krypties (paruošti skaitymui) kad nereiktų papildomai vartyti atidarius prisegtą dokumentą.

  • Turėdami paruoštą failą, pildykite elektroninę LKRŠ prašymų pateikimo formą: užpildykite visas eilutes bei prisekite pasiruoštą failą (išėjus iš formos pildymo puslapio juodraštis neišsaugomas, tad pildykite tuomet, kai turite pasiruošę visus reikalingus tekstus ir dokumentus).

  • Pateikite užpildytą formą spusteldami „Pateikti“ mygtuką formos apačioje. Tai turite atlikti ne vėliau nei 2023 m. gegužės 20 d. 23:59 val. Lietuvos laiku.

   • Pateikę paraišką internetu jūsų paraiška automatiškai pateikiama ir laukia vertinimo, nepildykite daugiau nei vieną kartą tam pačiam projektui nes prašymas gali būti nesvarstomas.

   • Pirmo pusmečio prašymų pateikimų vertinimo rezultatai bus paskelbti 2023 metų birželio mėn. gale. Apie tai Jums praneš LKRŠ raštinės darbuotojas, bet kokiais klausimais galite kreiptis į Jūratę Žukauskienę el. paštu: juratez@lcraid.org

Paraiškos priimamos tik užpildžius ir pateikus šią formą. Prašome nepildyti daugiau nei vieną kartą tą patį prašymą, nesiųsti paraiškų el. paštu ar paprastu paštu, nes jos nebus vertinamos.